24.06.2019. Как предмет лизинга влияет на применение УСН?