1С:Предприятие 8. Конфигурация «ERP Управление предприятием 2». Редакция 2.4