Приказ Минздрава РФ от 30 августа 2000 г. N 327 "Об отмене приказа Минздравмедпрома России от 17.11.95 N 318"